Audyt podatkowy Sosnowiec Katowice SN Kancelaria

Audyt podatkowy

Sztuka balansowania kamieniami

Czas czytania: 2 min

WSTĘP: RZECZY TRUDNE WYMAGAJĄ TYLKO WIĘKSZEJ UWAGI

Rzeczy, które na pozór wydają się trudne wymagają od nas po prostu dostatecznie dużo uwagi. Realizacja projektów prawnopodatkowych jest jak sztuka balansowania kamieni. Liczy się dobry plan i nieustępliwość w kontaktach z organami podatkowymi.

AUDYT PODATKOWY

Audyt podatkowy to kolejna usługa świadczona przez specjalistów Kancelarii Śliwowski Nowak Adwokaci.

CZYM JEST AUDYT PODATKOWY

Jest to wewnętrzna weryfikacja zgodności z prawem prowadzonej działalności pod względem prawa podatkowego oraz deklarowania i rozliczenia podatków. Głównym celem audytu jest sprawdzenie legalności i prawidłowości rozliczeń dokonywanych przez podatnika oraz wskazanie ewentualnych zmian, korekt czy przedstawienie innych zaleceń praktycznych. Audyt podatkowy ma również na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego, jak i finansowego Klienta.

CO JEST PRZEDMIOTEM AUDYTU PODATKOWEGO?

Audyt obejmuje analizę dokumentacji źródłowej – faktur, umów handlowych, dokumentów dostawy, ksiąg podatkowych i rachunkowych oraz weryfikację wewnętrznych procedur, które mogą mieć wpływ na prawidłowe rozliczenia podatkowe.

WYNIK AUDYTU

Podmiot zlecający po zakończeniu audytu podatkowego otrzyma raport z przeprowadzonego badania, zawierający potwierdzenie prawidłowości postępowania oraz ewentualne uwagi i sugestie. Raport zawierał będzie również opis ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości, a także wskazanie sposobów ich usunięcia oraz wskazówki celem ich uniknięcia w przyszłości.

KORZYŚCI AUDYTU

Integracja procedur podatkowych w przedsiębiorstwie z zaleceniami audytowymi jest kluczowym elementem w zapewnieniu prawidłowej działalności przedsiębiorstwa.

AUDYT PODATKOWY KROK PO KROKU

CO OFERUJEMY?

W ramach naszej oferty proponujemy Państwu:

  • Przeprowadzenia badania bieżącej działalności gospodarczej, w szczególności dla osób zarządzających lub nadzorujących dany podmiot,
  • Audyt przeprowadzany w trakcie operacji fuzji i przejęć, w szczególności dla podmiotów zainteresowanych nabyciem przedsiębiorstwa, spółki
  • bądź udziałów,
  • Badanie przeprowadzane dla wspólników nie zajmujących funkcji zarządczych w firmie,
  • Audyt dla inwestorów pragnących dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00