Obsługa przedsiębiorstw IT

Przedsiębiorczość w erze cyfrowej

Czas czytania: 4 min

WSTĘP: PRAWO W ŚWIECIE TECHNOLOGII

W obliczu błyskawicznych zmian w dziedzinie technologii, nadążanie za nowościami staje się wyzwaniem. By dotrzymać kroku konieczne jest nie tylko zrozumienie mechanizmów biznesowych, lecz także posiadanie dogłębnej wiedzy prawniczej. To właśnie ona stanowi klucz do negocjowania skutecznych umów w branży IT i zawierania kontraktów, które przynoszą znaczące korzyści finansowe. Jeśli twój obszar działalności obejmuje programowanie i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia prawnego w obszarze prawa IT, możesz polegać na nas. Nasza kancelaria pomoże Ci skutecznie radzić sobie z wszelkimi aspektami prawno-biznesowymi w dynamicznym środowisku sektora IT.

UMOWY IT

Największą wartość w branży IT stanowi know-how. To właśnie know-how, w różnej formie – aplikacji, oprogramowania, layoutu, jest przedmiotem sprzedaży lub najmu, a przez to również głównym źródłem dochodu firm działających w branży IT. Dlatego właśnie tak ważne jest prawidłowe dysponowanie i zabezpieczenie praw autorskich należących do firmy, na każdym etapie procesu ich dystrybucji. Nasz prawnik doradza firmom w branży IT i e-commerce przy tworzeniu, jak i negocjowaniu postanowień umownych, mając na uwadze należyte zabezpieczenie praw autorskich oraz cel biznesowy naszego Klienta. Wspieramy Klientów w procesach o naruszenie praw autorskich i licencji.

PRAWO PRACY

Każdy software house funkcjonuje dzięki nieustannej pracy programistów. Dynamika rynku pracy w branży IT sprawia, że zarządzanie kapitałem ludzkim, a wraz z nim prawami zależnymi, staje się jednym z głównych aspektów funkcjonowania każdej firmy. Prawidłowa organizacja pracy ze swoimi współpracownikami stanowi podstawowe zabezpieczenie przed późniejszymi problemami. Kluczem w tym przypadku są starannie przygotowane umowy, zawierające postanowienia niezbędne dla płynnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

M&A

Wraz z rozwojem każdej firmy może w pewnym momencie okazać się, że aktualna forma prowadzenia działalności nie jest już wystarczająca do realizacji założonych celów. Dodatkowo, szybko zmieniająca się sytuacja w branży IT sprawia, że przedsiębiorcy działający na tym rynku muszą dynamicznie modyfikować struktury kapitałowe swoich przedsiębiorstw by utrzymać określony poziom ich rozwoju i pozycję rynkową. Sprzedaż i zakup udziałów, pozyskiwanie finansowania, to dla wielu przedsiębiorców działających w branży IT codzienność lub wręcz konieczność. Wspieramy ich na każdym etapie tej drogi, w szczególności przy przygotowaniu i negocjacji umów sprzedaży i zakupu.

ULGI PODATKOWE

Ulga IP Box daje przedsiębiorcom preferencyjne opodatkowanie dochodów osiąganych ze sprzedaży praw własności intelektualnej, a powstałych w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Ulga IP Box zwana też Innovation Box, Intellectual Property Box, IP Box lub Patent Box, daje możliwość zmniejszenia stawki podatku dochodowego z 17% do 5%. Z kolei ulga B+R, to instrument prawa podatkowego, który pozwala na uzyskanie preferencyjnych warunków rozliczeń wydatków na prace badawczo rozwojowe. Obie ulgi dają przedsiębiorcom działającym w branży IT szansę na zmianę wysokości zobowiązań podatkowych na niezwykle korzystne.

  • Ulga IP BOX
  • Ulga B+R

CO OFERUJEMY?

  • Doradzamy firmom działającym na rynku IT w procesie kwalifikacji d ulgi IP Box jak i ulgi B+R (prace badawczo rozwojowe) jak i przygotowujemy
  • odpowiednią dokumentację;
  • Przygotowujemy umowy z zakresu IT tj. umowa utrzymaniowa, Umowa licencyjna, Umowa poufności, umowa wdrożeniowa;
  • Przygotujemy umowy z zakresu b2b w tym umowy współpracy, wdrożeniowe, chroniące przed nieuczciwą konkurencją, przekazujące prawa do utworów powstałych w efekcie pracy programisty;
  • Wspomagam w negocjacjach oraz podpisywaniu umów z kontrahentami;
  • Wspieramy w wyborze najlepszej ścieżki rozwoju firmy, w tym jej formy prowadzenia oraz opodatkowania.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00