Sukcesja planowanie sukcesji Sosnowiec SN Kancelaria

Sukcesja w biznesie

Jak skutecznie przekazać firmę następcom?

Czas czytania: 4 min

WSTĘP

Własna firma dla wielu osób stanowi istotny element życia. Budowana i rozwijana przez lata stanowi ostoję dla właściciela i jego rodziny. Dlatego dbanie o bieżące jej sprawy jak i o jej przyszłość stanowić może element spajający przyszłe pokolenia. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona sukcesja firmy rodzinnej zapewni jej rozwój oraz pole do współpracy dla następców.

Kiedy jest odpowiedni czas na rozpoczęcie planowania?

Tak naprawdę każdy moment jest dobry. Zarówno wtedy, gdy czujemy, że zbliżamy się do etapu zakończenia swojej aktywności zawodowej, jak i u jej szczytu. Planowanie sukcesji nie oznacza, że chcemy wycofać się z aktywnego zarządzania własnym przedsiębiorstwem, lecz że działając odpowiedzialnie zabezpieczamy je przed zdarzeniami losowymi. Jest to element planowania krytycznego – czy przedsiębiorstwo poradzi sobie bez jego założyciela ? Dlatego pewne mechanizmy warto wdrożyć już na wczesnym etapie prowadzenia przedsiębiorstwa.

Jak rozpocząć planowanie?

W pierwszej kolejności należy ustalić swoje priorytety. Czy zależy nam na wycofaniu się z aktywnej działalności, czy też chcemy przygotować firmę na niespodziewane wydarzenia. Pierwszy wariant wiąże się bądź to z przygotowaniem przedsiębiorstwa do sprzedaży lub też wdrożeniem działań związanych z płynną sukcesją. Drugi natomiast pozwala przetrwać przedsiębiorstwu krytyczny czas, gdy pozbawione jest wyraźnego lidera. Niezależnie od celu, jaki nam przyświeca, należy rozpocząć od dokładnej inwentaryzacji posiadanych zasobów oraz analizie mocnych i słabych stron swojego biznesu. Następnie przystąpić można do opracowania potencjalnych scenariuszy oraz analizie ich skutków w razie niespodziewanych wydarzeń. Końcowym etapem będzie praktyczne wdrożenie ich poprzez konkretyzację w odpowiednich regulacjach prawnych oraz przeprowadzeniem testu przyjętych rozwiązań sukcesji.

Jak sprzedać korzystnie własny biznes

Gdy zdecydujemy się jednak na sprzedaż swojej firmy musimy podjąć działania zmierzające do maksymalizacji swojego zysku. Aby móc osiągnąć satysfakcjonującą cenę należy rozpocząć od analizy rynku potencjalnych nabywców – czy są to raczej lokalne przedsiębiorstwa czy też duże firmy, zwłaszcza „sieciowe”. Dla tych drugich atrakcyjnym przedsiębiorstwem do zakupu będzie takie, które posiada już odpowiednio przygotowaną formę prawną (preferowane są w tym zakresie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ewentualnie spółki akcyjne) oraz ład korporacyjny. Następnie spółka taka powinna posiadać odpowiednio zinwentaryzowany i wyceniony majątek, a także mieć rzetelnie i przejrzyście prowadzoną politykę rachunkową, która pozwoli realnie ocenić wartość przedsiębiorstwa dla potencjalnego nabywcy.

A może jednak założyć fundację rodzinną?

Rozsławione w prasie i mediach elektronicznych fundacje rodzinne stanowią relatywnie nową i bardzo atrakcyjną formę zabezpieczenia interesów swoich oraz swojej rodziny. Fundacja rodzinna może skupiać następców oraz pośrednio zarządzać zarówno biznesem rodzinnym jak i aktywami prywatnymi spadkobiercy. Jednak nie do każdego rodzaju sukcesji będzie to odpowiednia forma. Czasami warto rozważyć wprowadzenie następców już na etapie bieżącego prowadzenia przedsiębiorstwa, jako dodatkowych wspólników. Dla indywidualnego przedsiębiorcy warte rozważenia (a wręcz konieczne) powinno być wyznaczenie zarządcy sukcesyjnego. Wszystkie scenariusze zależne będą jednak od specyfiki prowadzonego biznesu, a decyzja w tym zakresie poprzedzona powinna być dokładnym rozpoznaniem potrzeb, a nie bieżącymi trendami lub „modą”.

Podsumowanie

Planowanie sukcesji własnego biznesu jest bardzo trudną decyzją. Nie powinna być ona jednak odwlekana, gdyż nie oznacza ona pozbawienia właściciela wpływu na bieżące sprawy, lecz stanowi zabezpieczenie dalszego istnienia jego przedsiębiorstwa. Jednocześnie zapewnić może byt dla przyszłych pokoleń i stanowić oś spajającą rodzinę. Jakakolwiek decyzja w tym zakresie powinna być jednak poprzedzona solidną analizą i dokładnym rozważeniem dostępnych opcji, by w przyszłości nie blokowała a wręcz stanowiła element rozwoju rodzinnego biznesu.

CO OFERUJEMY?

Nasz zespół stanowią adwokaci, doradcy podatkowi i doktorzy prawa finansowego, którzy na co dzień pomagają podejmować przedsiębiorcom kluczowe decyzje biznesowe.
Doradztwo w procesie sukcesji przedsiębiorstw obejmuje m.in.:

  • Analizę prawną / podatkową / księgową prowadzonej działalności
  • Przygotowanie koncepcji sukcesji
  • Wdrożenie przyjętych rozwiązań sukcesyjnych
  • Rejestrację fundacji i obsługę procesu wniesienia majątku
  • Przygotowanie spółki do sprzedaży

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00