Połączenie spółek Sosnowiec Kancelaria SN

Połączenie spółek

Pomożemy ci bić rekordy

Czas czytania: 3 min

WSTĘP: POMOŻEMY CI BIĆ REKORDY

Każdego dnia szukasz pomysłu, na to jak przetrwać? Z każdym kolejnym krokiem, czujesz się jakbyś nurkował coraz głębiej i to bez butli z tlenem? By wypłynąć na głębokie wody trzeba się dobrze przygotować. Pomożemy Ci bezpiecznie bić kolejne rekordy.

Doświadczenie prawne Kancelarii Śliwowski Nowak Adwokaci i Doradcy Podatkowi obejmuje także doradztwo w zakresie procesów takich jak połączenie spółek, ich fuzja i przejęcie. Pomagamy w budowie wartości przedsiębiorstwa, planowaniu strategicznym i zarządzaniu inwestycjami.

POŁĄCZENIA SPÓŁEK W POLSCE

Połączenia spółek, dokonywane poprzez fuzje lub przejęcia, stały się codziennością polskiego i światowego rynku kapitałowego. Dla jednych są szansą na przyspieszenie rozwoju, poszerzenie oferty produktowej lub ekspansji geograficznej, dla innych – szansą na korzystną sprzedaż przedsiębiorstwa, całej spółki, czy też udziałów. Dla wszystkich jednak, wiążą się z ryzykiem, które może zostać zminimalizowane przez odpowiedni dobór doradców.

JAK ŁĄCZĄ SIĘ SPÓŁKI?

Łączenie spółek zazwyczaj ma na celu uporządkowanie tego, kto jest właścicielem, wprowadzenie nowego sposobu opodatkowania, ustanowienie nowych zasad korporacyjnych lub zwiększenie wartości firmy.

Spółki mogą się łączyć na dwa główne sposoby:

 1. Przejęcie: To oznacza, że cały majątek jednej spółki (tej, która jest przejmowana) przechodzi na inną spółkę (nazywaną przejmującą) w zamian za udziały lub akcje, które nowa firma wydaje obecnym właścicielom firmy, która została przejęta.
 2. Tworzenie nowej spółki: W tym przypadku tworzona jest nowa spółka, do której przechodzi majątek wszystkich spółek łączących się w zamian za udziały lub akcje nowej spółki.

JAKIE DOKUMENTY POTRZEBUJĘ?

Przygotowanie dokumentów prawnych i księgowych to, obok ustalonego planu, drugi bardzo istotny element w procesie łączenia firm. Kluczowym dokumentem prawnym jest zaś plan połączenia, który pełni rolę głównej mapy całego procesu. W planie znajdują się wszystkie ważne informacje dotyczące łączenia, takie jak skutki tego połączenia, decyzje wspólników oraz zasady wymiany udziałów.
Aby plan stał się oficjalny, trzeba go ogłosić, albo przez MSiG albo przez stronę internetową.

CO OFERUJEMY?

 • Przeprowadzenie audytu prawnego, wskazanie korzyści jak i zagrożeń związanych z planowanym połączeniem,
 • Wstępna wycena wartości przedsiębiorstwa, udziałów lub całej spółki,
 • Zaprojektowanie optymalnego prawnie i podatkowo planu połączenia,
 • Przygotowanie harmonogramu połączenia,
 • Przygotowywanie dokumentacji prawnej, księgowej, podatkowej,
 • Pomoc w czynnościach podejmowanych przed notariuszem,
 • Reprezentacja przed sądem rejestrowym,
 • Opracowywanie takich dokumentów jak: porozumienia, listy, umowy o zachowaniu poufności,
 • Pomoc przy negocjacjach,
 • Pomoc przy wyborze formy prawnej działalności gospodarczej.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00