Fundacja rodzinna Sosnowiec Sn Kancelaria

Fundacja rodzinna

Majątek w służbie pokoleń

Czas czytania: 3 min

WSTĘP: MAJĄTEK W SŁUŻBIE POKOLEŃ

Zdobycie majątku wymaga dużej śmiałości i ogromu uwagi, a utrzymanie go dziesięć razy tyle. Doskonale wiemy, że umiejętność zarządzania pieniędzmi jest ważniejsza niż ich ilość, dlatego pomagamy chronić zgromadzony kapitał rodzinny dla przyszłych pokoleń.

CZYM JEST FUNDACJA RODZINNA

Fundacja rodzinna to nowa forma prawna, pozwalająca chronić majątek rodzinny za życia fundatora jak i po jego schyłku. Fundacja rodzinna zabezpiecza wniesiony do niej majątek przed zobowiązaniami prywatnymi założyciela (fundatora), a także przed rozdrobnieniem w ramach spadku lub rozpadu firmy rodzinnej. Powołanie fundacji rodzinnej zaleca się wszystkim osobom, które chcą uchronić zgromadzony przez lata majątek przed roszczeniami i ustalić reguły zarządzania nim dla przyszłych pokoleń.

RÓŻNICE MIĘDZY FUNDACJĄ A SPÓŁKĄ

Zasadniczą różnicą, między spółką a fundacją jest fakt, że sukcesorzy w przypadku fundacji nie zostają wspólnikami, a co za tym idzie, nie posiadają możliwości zbycia swoich praw ani przekazania ich potomkom. Jeżeli celem rodziny nie jest trwałe utrzymanie firmy w jej posiadaniu przez kolejne pokolenia, a sukcesorzy chcieliby mieć swobodę opuszczenia przedsiębiorstwa rodzinnego i zbycia swojego udziału to fundacja rodzinna może nie być optymalnym rozwiązaniem. Natomiast, jeżeli priorytetem jest wielopokoleniowa sukcesja, fundacja rodzinna może efektywnie spełniać to zadanie.

ZALETY FUNDACJI RODZINNEJ

Poniżej kilka najważniejszych aspektów fundacji rodzinnej:

 • brak drogich w utrzymaniu struktur holdingowych,
 • utrzymanie rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa/fundacji,
 • brak opodatkowania wkładów wnoszonych do fundacji podatkiem od spadków i darowizn,
 • ograniczona odpowiedzialność (egzekucja z majątku fundatora tylko za zobowiązania powstałe przed ustanowieniem fundacji),
 • brak kłótni o majątek (zasady gospodarowania majątkiem reguluje statut fundacji),
 • ściśle określone wymogi powołania beneficjentów,
 • zobowiązanie do współpracy członków rodziny (uregulowanie zasad podejmowania decyzji),
 • fundacja rodzinna może wynajmować nieruchomości, uczestniczyć w funduszach inwestycyjnych,   kupować akcje oraz obligacje, czerpać dochody praw autorskich, licencji i patentów,
 • powołanie fundacji rodzinnej może być wolą wyrażoną w testamencie,
 • możliwość ustanowienia świadczenia (finansowego) od fundacji rodzinnej.

CO OFERUJEMY?

 • przygotowanie koncepcji organizacji fundacji rodzinnej,
 • przygotowanie statutu fundacji rodzinnej,
 • ustanowienie organów,
 • obsługę prawną operacji wniesienia mienia do fundacji,
 • rejestrację fundacji, wpis do rejestru fundacji rodzinnych,
 • obsługę prawną zgromadzeń zarządu.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00