Kontrola celno skarbowa Sosnowiec Katowice SN Kancelaria

Kontrola celno-skarbowa

Korrida ze skarbówką

Czas czytania: 3 min

WSTĘP: SZYKUJE CI SIĘ KORRIDA ZE SKARBÓWKĄ?

W gąszczu przepisów podatkowych czujesz się jak torreador po weekendowym kursie szermierki? Każdy Twój ruch w stronę optymalizacji zobowiązań podatkowych drażni organy podatkowe niczym jaskrawo-czerwona płachta na byka? Nie da się tego uniknąć, ale możemy pomóc Ci bez szwanku dotrwać do końca tej dziwaczej korridy.

PODSTAWA PRAWNA

Z dniem 1 marca 2017 r. połączono zadania administracyjne sprawowane dziś przez administrację podatkową, celną i kontrolę skarbową. Konsolidacja spowodowana była zamiarem zapewnienia, że kontroli będzie mniej, a Krajowa Administracja Skarbowa, skupi się na tych obszarach działalności, gdzie występują nieprawidłowości. W wyniku reformy zlikwidowano Urzędy Kontroli Skarbowej a w ich miejsce powołano Urzędy Celno-Skarbowe, które są uprawnione do prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

PROCEDURA KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ

Procedura kontroli celno – skarbowej to tzw. twarda kontrola. Głównym jej zadaniem jest wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości np.: oszustw, wyłudzeń czy innych przestępstw powodujących szkodę w finansach publicznych. Kontroli celno – skarbowej może podlegać np.: przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, prawa celnego, regulacji i prowadzenie gier hazardowych, prawa dewizowego.

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI

Wszczęcie kontroli następuję z urzędu i nie odbywa się poprzez wcześniejsze zawiadomienie. Czas trwania kontroli od dnia jej wszczęcia
wynosi 3 miesiące. Nie mniej jednak istnieje możliwość przedłużenia tego terminu. Zgodnie z zasadami, przeprowadzający kontrolę
naczelnik odpowiedniego urzędu celno-skarbowego ma zniesioną właściwość miejscową, co pozwala mu działać na terenie całej Polski,
nie zależnie od aktualnej siedziby kontrolowanego podmiotu.

UPRAWNIENIA OSÓB KONTROLUJACYCH

W ramach kontroli celno-skarbowej kontrolujący mogą np.:

 • żądać udostępnienia akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz sporządzać z nich odpisy, kopie, notatki,
 • wchodzić, poruszać się i przebywać na terenie kontrolowanego – na gruncie, w budynku, w lokalu bądź w innym pomieszczeniu,
 • dokonywać oględzin, żądać złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej,
 • legitymować lub w inny sposób ustalać tożsamość osób,
 • przesłuchiwać kontrolowanego i inne osoby,
 • przeszukiwać lokale i inne pomieszczenia, miejsca i rzeczy,
 • zasięgać opinii biegłych,
 • zabezpieczać zebrane dowody,
 • sporządzać szkice, kopiować, filmować, fotografować oraz sporządzać nagrania dźwiękowe,
 • zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową,
 • badać towary, surowce, półprodukty i wyroby, w tym pobrać próbki towarów, surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, w celu ich zbadania,
 • żądać zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów oraz czynności podlegających kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym,
 • nakładać zamknięcia urzędowe na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe.

CO OFERUJEMY?

Kontrola celno-skarbowa z założenia przeprowadzana jest wyłącznie w najpoważniejszych sprawach. Właściwa reprezentacja w toku kontroli może mieć zatem decydujące znaczenie dla przyszłych obciążeń fiskalnych.

W ramach naszej oferty Kancelaria Śliwowski Nowak Adwokaci zapewnia profesjonalne wsparcie w trakcie trwania kontroli w postaci reprezentacji klienta przed kontrolującymi, przygotowywanie pism w toku kontroli, udział w czynnościach procesowych (np. przesłuchaniach) oraz sporządzanie środków odwoławczych.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00