Ulga IP Box Sosnowiec Katowice SN Kancelaria

Ulga Ip Box

Optymalizacja dla firm innowacyjnych

Czas czytania: 4 min

WSTĘP

Doradzamy również w procesie kwalifikacji i procedurze rozliczania ulgi IP BOX. Nasze doradztwo prawno-podatkowe dedykujemy programistom, firmom branży IT, technologicznej i farmaceutycznej, jak i przedsiębiorcom z innych branż, którzy uzyskują dochód ze sprzedaży produktów i usług wytworzonych w oparciu o prawa własności intelektualnej. Korzystając z ulgi IP BOX mogą oni bowiem starać się o obniżenie podatku dochodowego z 17% do 5%.

CZYM JEST IP BOX?

IP BOX to instrument podatkowy, umożliwiający obniżenie podatku dochodowego z 17% do 5%. IP BOX, zwany potocznie „ulgą IP BOX”. Umożliwia ona rozliczanie podatków dochodowych, od dochodów pozyskanych ze źródeł kwalifikowanych, w ramach preferencyjnej stawki 5% zamiast 17%. Mówiąc jeszcze bardziej dokładnie, jest formą preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Ulga ta jest kierowana zarówno do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i podmiotów funkcjonujących w ramach spółek. Do ubiegania się o ulgę IP BOX nie ma znaczenia okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Mogą z niej korzystać spółki działające w branży od lat jak i podmioty założone niedawno. IP BOX funkcjonuje w polskim prawie podatkowym od początku 2019 roku. Celem IP BOX, podobnie jak ulgi B+R jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej polskich przedsiębiorstw.

DLA KOGO?

IP BOX skierowany jest do podmiotów, które tworzą i sprzedają usługi lub produkty oparte na prawach własności intelektualnej. Najczęściej stosowana jest w branży IT, gdzie własność intelektualna jest podstawą każdego produktu. Niemniej ulgę IP BOX stosować można w wielu innych branżach – technologicznej czy farmaceutycznej.

Ulga IP BOX obejmuje także współwłaścicieli praw własności intelektualnych, a także podmioty, które uzyskują zyski z odsprzedaży praw licencyjnych, na które mają wyłączność.

ULGA IP BOX DLA PROGRAMISTY

Szczególnie zainteresowaną ulgą IP BOX jest branża IT. Popularność i chęć skorzystania z tej ulgi dotyczy zarówno osób prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek funkcjonujących w sektorze IT. Niezależnie od tego czy ulga IP BOX ma być wykorzystywana w odniesieniu do działalności programisty „na swoim”, programisty na umowie B2B, czy grupy programistów pracujących nad projektem, daje ona możliwość na obniżenie kwot zobowiązań podatkowych, wynikających ze sprzedaży danego produktu lub usługi.

CO JEST OBJĘTE ULGĄ?

Ulgą IP BOX mogą zostać usługi i produkty, które spełniają łącznie wszystkie trzy poniższe przesłanki:

 1. Produkt został wytworzony lub rozwinięty przez Twoją firmę.
 2. Produkt opiera się o:
  • autorskie prawo do programu komputerowego,
  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego, dopuszczonych do obrotu,
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2018 r. poz. 432).
 1. Produkt objęty jest ochroną prawną, na podstawie odrębnych przepisów np. autorskie prawo majątkowe.

CO OFERUJEMY?

Świadczymy kompleksową usługę wsparcia prawno-podatkowego na wszystkich etapach procesu ubiegania się o ulgę IP BOX:

 • analiza działalności pod kątem możliwości skorzystania z ulgi IP BOX,
 • wskazanie dochodów kwalifikowanych,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej w celu korzystania z ulgi,
 • redagowanie umów,
 • przygotowanie wniosku o interpretację podatkową w zakresie możliwości korzystania z ulgi IP BOX,
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia ulgi,
 • reprezentacja przed organami administracji skarbowej w toku czynności sprawdzających, jak i kontroli podatkowej w związku ze zgłoszeniem ulgi.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00