Schematy podatkowe Sosnowiec Katowice SN Kancelaria

Schematy podatkowe

Korrida ze skarbówką

Czas czytania: 3 min

WSTĘP: SZYKUJE CI SIĘ KORRIDA ZE SKARBÓWKĄ?

Nasza kancelaria, oferuje kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe w obszarze schematów podatkowych. W jego skład wchodzi analiza koncepcji biznesowej, pod kątem kwalifikacji, jako schemat podatkowy, jak i pomoc w postępowaniach przed organami kontroli podatkowej.

CZYM JEST SCHEMAT PODATKOWY

Schemat podatkowy to pojęcie, którym określić można zarówno pojedyncze rozwiązania, jak i całe koncepcje biznesowe prawno-podatkowe, których celem jest uzyskanie korzystnego obowiązku podatkowego lub zniwelowanie tego obowiązku. Schemat podatkowy wyróżnia grupa specyficznych cech rozpoznawalnych. Katalog tych cech zawarty jest w art. 86a Ordynacji podatkowej. Schemat podatkowy wykorzystywać może krajowe jak i transgraniczne prawo podatkowe, stąd wyróżnia się dwa rodzaje schematów – krajowy i transgraniczny.

KTO MUSI ZGŁOSIĆ SCHEMAT?

Każdy podmiot i osoba, która znajdzie się w procesie wdrażania schematu podatkowego ma obowiązek zgłoszenia tego schematu organom podatkowym. Wyróżnia się trzy grupy podmiotów, które w toku prowadzonej przez siebie działalności mogą mieć styczność ze schematem podatkowym.

  • Promotor – przygotowuje koncepcje / plan zamierzenia podatkowego i wdraża go;
  • Wspomagający – pomaga przy opracowaniu, udostępnienia lub współuczestniczy we wdrożeniu „uzgodnień”;
  • Korzystający – wykorzystuje opracowany schemat podatkowy do własnych celów.

KARA ZA BRAK ZGŁOSZENIA

Niezgłoszenie rozwiązań, które wykazują cechy schematu podatkowego, wiąże się z karą finansową, nawet do 10 mln zł dla promotora oraz do 21,6 mln zł dla osoby odpowiedzialnej za dokonanie zgłoszenia. Dodatkowo, na wszystkie podmioty objęte obowiązkiem raportowania schematu podatkowego, sąd może nałożyć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

JAK USTRZEC SIĘ KARY?

Każdy podmiot, aktywnie prowadzący działalność gospodarczą w toku prowadzonej przez siebie działalności tworzy różnego rodzaju koncepcje biznesowe, obejmujące również prawo podatkowe. Nie każdą taką koncepcję uznać można za schemat podatkowy. Prawidłowa ocena i kwalifikacja zamierzeń na początkowym etapie planowania, pozwala zaoszczędzić czas oraz nakłady, jakie przeznaczymy na jej modyfikację i wdrażanie, a także uchroni przed karami.

CO OFERUJEMY?

W ramach doradztwa podatkowego w obszarze schematów nasza kancelaria oferuje:

  • Analizę koncepcji biznesowych, pod kątem cech schematu podatkowego,
  • Ocenę ryzyka zakwalifikowania koncepcji biznesowych, jako schemat podatkowy,
  • Opiniowanie i proponowanie zmian założeń,
  • Doradztwo przy zgłaszaniu i raportowaniu schematów podatkowych do KAS,
  • Doradztwo i reprezentację w postępowaniach podatkowych.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00