Artykuły i publikacje

Przydatne dokumenty i opracowania z zakresu prawa i podatków

Przekształcenie działalności gospodarczej osoby fizycznej w podatku VAT

Książka zawiera omówienie praktycznych aspektów związanych z przekształceniem działalności gospodarczej osoby fizycznej w podatku VAT. Dostarcza konkretnych odpowiedzi na problemy,
z którymi mogą spotkać się osoby planujące takie przekształcenie.

Ponadto uwzględniono w niej teoretyczne podstawy procesu przekształcenia oraz wskazówki umożliwiające jego dostosowanie do specyfiki prowadzonej działalności. Autor przedstawił sposób przygotowania procesu przekształcenia, przyjmując za cel możliwość płynnego przejścia z indywidualnej działalności do spółki handlowej.

Źródło: https://www.profinfo.pl/sklep/przeksztalcenie-dzialalnosci-gospodarczej-osoby-fizycznej-w-podatku-vat-ebook,154042.html

PALESTRA – Pismo Adwokatury Polskiej

Autorskie prawa majątkowe i licencje jako koszt podatkowy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Niniejsza praca ma na celu ogólne przedstawienie zasad ujmowania w podatkowych kosztach uzyskania przychodu autorskich praw majątkowych i licencji.

Artykuły


 • „Wkłady niepieniężne do spółek handlowych a optymalizacja podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych”

  Punktowany artykuł naukowy w ramach monografii „Czy w Polsce istnieje system podatkowy ?” (red. J. Glumińska-Pawlic, wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2016) s.136-150.

 • „Autorskie prawa majątkowe i licencje jako koszt podatkowy w jednoosobowej działalności gospodarczej”

  Punktowany artykuł naukowy w „Palestrze” nr 9-10/2015 s. 102-106

 • „Czy organ podatkowy ma prawo zakwestionować uchwałę wspólników”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 22 sierpnia 2011 r. nr 194 (9010) s. D2

 • „Postępowanie karne zawiesza bieg przedawnienia podatku”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 14 września 2011 r. nr 214 (9030) s. D2

 • „Czasami lepiej samemu zgodzić się na zapłatę grzywny”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 28 września 2011 r. nr 226 (9042) s. D3

 • „Zbywane udziały należy właściwie wycenić”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 06 października 2011 r. nr 233 (9049) s. D3

 • „W jaki sposób można korzystnie dofinansować spółkę kapitałową”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 25 listopada 2011 r. nr 274 (9090) s. D3

 • „Prezes może odpowiadać karnie za oszustwo podatkowe”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 26 stycznia 2012 r. nr 21 (9141) s. D2

 • „Ukrywanie pożyczki lub darowizny może okazać się kosztowne”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 06 marca 2012 r. nr 55 (9175) s. D4

 • „Upływ terminu na wniesienie odwołania nie zawsze przesądza o przegranej”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 20 marca 2012 r. nr 67 (9187) s. D4

 • „Czynny żal uratuje przed sankcjami”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 17 kwietnia 2012 r. nr 90 (9210) s. D4

 • „Kiedy fiskus może się zabezpieczyć”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 25 kwietnia 2012 r. nr 97 (9217) s. D3

 • „Aport nieruchomości warto jest dobrze zaplanować”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 31 lipca 2012 r.

 • „Do kiedy fiskus może ściągać ukrywane przed nim dochody”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 02 sierpnia 2012 r.

 • „Czy towary dla kilku odbiorców można wysłać jednym transportem”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 27 sierpnia 2012 r.

 • „Nawet nieprawomocna decyzja może zostać wyegzekwowana”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 14 września 2012 r. nr

 • „Składając korektę można uniknąć kary”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z dnia 19 października 2012 r.

 • „Odpisy nie zawsze są opłacalne”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 13 listopada 2012 r.

 • „Podatnicy muszą sami pilnować limitów”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 13 lutego 2013 r. nr 37 (9461) s. D3

 • „Spółka komandytowa może stracić na atrakcyjności” oraz „Warto zastanowić się nad cywilną albo jawną”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 02 maja 2013 r.

 • „Sroga kara za puste faktury” oraz „Warto skorzystać z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 16 września 2013 r. dodatek do Rzeczpospolitej „Ekspert księgowego” s. H.6.

 • „W tym roku trudniej jest popełnić przestępstwo skarbowe”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 14 lutego 2014 r. nr 37 (9764) s. D2

 • „Konsekwencje dla firmy zależą od tego, kto grzebie w jej papierach”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 18 kwietnia 2014 r. nr 91 (9818) s. D3

 • „W jaki sposób fiskus zyskuje czas na prowadzenie postępowania”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 23 kwietnia 2014 r. s. D3

 • „Trzeba zachować czujność podczas przesłuchania świadków”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 06 czerwca 2014 r.  nr 130 (9857) s. D2

 • „Wspólne rozliczenie małżonków”

  Dziennik Rzeczpospolita wydanie z 12 marca 2015 r.