Likwidacja spółki Sosnowiec SN Kancelaria

Likwidacja spółek

Rozwiązań biznesowych nie szuka się w pustelni

Czas czytania: 3 min

WSTĘP: W TĘ PODRÓŻ NIE WYBIERAJ SIĘ SAM

Pustelnia to magiczne miejsce, ale doświadczonego doradcy biznesowego nie znajdziesz na odludziu. Nie zaszywamy się w samotni w środku tajgi, by pogrążeni w zadumie nad stertą kodeksów znaleźć cudowne rozwiązanie Twoich problemów. Aby dobrze doradzać, trzeba być blisko ludzi biznesu i ich codziennych wyzwań.

ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH NIE SZUKA SIĘ W PUSTELNI

Spółka to dziś bardzo efektywna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Forma spółki ułatwia organizację pracy i rozliczeń, reguluje stosunki wzajemne wspólników, a często także zabezpiecza interesy przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, zdarzają się sytuacje, w obliczu których dalsze funkcjonowanie danej spółki nie ma biznesowego uzasadnienia. Spółkę pozostawioną bez nadzoru może przejąć kurator, a niezłożenie sprawozdania finansowego z bieżącej działalności w „opuszczonej” spółce niesie za sobą widmo grzywny. Wyjściem z tej sytuacji jest likwidacja spółki.

KIEDY ZDEDYCOWAĆ SIĘ NA LIKWIDACJĘ

Jeśli firma nie osiąga spodziewanych zysków, nie rozwija się zgodnie z planem lub z innych przyczyn przestaje osiągać swoje biznesowe cele, jedynym właściwym krokiem może być zakończenie jej działalności, poprzez likwidację. Ta opcja jest dedykowana przedsiębiorstwom, które posiadają wystarczający majątek, aby uregulować wszelkie zobowiązania firmy i zakończyć jej bieżącą aktywność.

FORMA PRAWNA MA WPŁYW NA LIKWIDACJĘ SPÓŁKI

Przy przeprowadzaniu likwidacji spółki, ważnym jest ustalenie jej formy prawnej. Co do zasady bowiem, zakończenie działalności spółki kapitałowej obejmuje kilka istotnych etapów, które muszą być zrealizowane w celu wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego dla przedsiębiorców. W przypadku likwidacji spółki osobowej, niektóre etapy można pominąć, co przekłada się na dużo krótszy proces.

JAKIE SPÓŁKI LIKWIDUJEMY

Mając na uwadze jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta zalecamy likwidację spółek:

 • powoływanych na potrzeby planowanych zamierzeń inwestycyjnych,
 • zakładanych dla realizacji planów i strategii przekształceniowych,
 • będących pozostałością odbytego przekształcenia,
 • z zakończonych projektów celowych np. deweloperskich.

CO OFERUJEMY?

 • przygotować uchwałę o otwarciu likwidacji
 • sporządzić i przedłożyć sprawozdanie finansowe
 • zwołać i przeprowadzić zgromadzenie wspólników
 • ustanowić likwidatora
 • ściągnąć wierzytelności
 • zaspokoić roszczenia wierzycieli
 • podzielić majątek spółki
 • sporządzić sprawozdanie likwidacyjne
 • złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru
 • złożyć zeznanie podatkowe

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00