Audyt prawny nieruchomości Sosnowiec SN Kancelaria

Audyt prawny nieruchomości

Odsłanianie tajemnic nieruchomości

Czas czytania: 3 min

WSTĘP

Audyt prawny nieruchomości, to jeden z najbardziej popularnych sposobów na wgląd w sytuację prawną nieruchomości, przed jej zakupem lub sprzedażą. Daje on osobom zainteresowanym inwestycją w daną nieruchomość poczucie bezpieczeństwa, wskazując ewentualne ryzyka związane z planowanym przedsięwzięciem. Wiedza o nieruchomości może dać przewagę w negocjacjach, umożliwiając dużo bardziej dogodne kształtowanie warunków umowy sprzedaży.

KIEDY WARTO PRZEPROWADZIĆ AUDYT

Audyt prawny nieruchomości, powinien być przeprowadzony zarówno w przypadku zakupu nieruchomości na cele prowadzenia działalności gospodarczej, jak również w sytuacji nabywania lokalu pod wynajem czy na cele mieszkaniowe.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ AUDYT

  1. Audyt prawny powinien dostarczyć kompleksowej analizy sytuacji prawnej nieruchomości i umożliwić klientowi podjęcie informowanych decyzji, dotyczących planowanej transakcji. Audyt powinien zawierać następujące elementy:
  2. Analiza księgi wieczystej nieruchomości – szczegółowa analiza treści księgi wieczystej nieruchomości, w celu zidentyfikowania wszelkich zapisów, dotyczących praw do działki, budynku lub lokalu.
  3. Sprawdzenie praw do nieruchomości – dokładne sprawdzenie posiadanych praw do nieruchomości, w tym wszelkich ograniczeń czy obciążeń nałożonych na nią.
  4. Weryfikacja obciążeń nieruchomości – weryfikacja, czy nieruchomość jest obciążona jakimiś zapisami, a w razie potrzeby, wyjaśnienie sposobów na zlikwidowanie tych obciążeń.
  5. Identyfikacja przeszkód w transakcji – wskazanie potencjalnych przeszkód, które mogą utrudnić lub uniemożliwić zrealizowanie transakcji.
  6. Eliminacja przeszkód – wyjaśnienie, w jaki sposób można wyeliminować napotkane przeszkody, dostarczenie konkretnych rozwiązań.
  7. Analiza umowy – pełna analiza zawartej umowy, z odpowiedzią na pytania dotyczące ewentualnych postanowień, niekorzystnych dla kupującego.
  8. Zabezpieczenie interesów kupującego – określenie, czy istnieje potrzeba zmiany treści umowy,, w celu zabezpieczenia interesów kupującego.
  9. Ustalenie, czy kupujący będzie mógł korzystać z nieruchomości zgodnie z jej planowanym przeznaczeniem, np. na cele budowlane.

CO OFERUJEMY?

Nasza Kancelaria przeprowadza zarówno kompleksowe jak i cząstkowe audyty prawne nieruchomości, które dotyczyć mogą wskazanych przez Klienta kłopotliwych obszarów. Efektem analizy jest raport, który w zależności od ustaleń, może wskazywać ryzyka prawne, wykryte w trakcie badania dokumentacji, jak i przedstawiać sposoby ich uniknięcia oraz propozycje konkretnych rozwiązań. Zakres audytu zawsze dopasowany jest do konkretnego przypadku – konkretnej nieruchomości oraz potrzeb i oczekiwań Klienta.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00