Windykacja należności adwokat Sosnowiec SN Kancelaria

Windykacja należności

Iskra, która może przeobrazić się w pożar

Czas czytania: 3 min

WSTĘP: LEPIEJ W PORĘ DOGASIĆ KAŻDĄ ISKIERKĘ

Budowanie biznesu w otulinie polskich przepisów prawnych jest jak gaszenie pożaru. Często gdzieś głęboko tli się maleńka iskra, która w porę niedostrzeżona może przerodzić się w pożar. Prowadzisz firmę, masz na głowie stos sprawa, a wydaje Ci się, że zamiast iść do przodu gasisz tylko pożary? Nie musisz sam rzucać się w ogień. W biznesie jak w straży pożarnej więcej zdziałasz w drużynie. Zbuduj ją z nami.

RZETELNA ANALIZA SYTUACJI

Pierwszym krokiem w efektywnym odzyskiwaniu należności jest dokładna analiza sytuacji prawnej. Nasi specjaliści przeprowadzają szczegółowe badanie umów i dokumentów związanych z transakcją, identyfikując potencjalne zagrożenia i możliwości odzyskania środków. Rzetelna ocena sytuacji pozwala określić optymalną strategię działania.

Dokumenty

Przy powierzaniu nam sprawy windykacji należności, istnieje kilka kluczowych dokumentów, które warto dostarczyć. Są to m.in. umowa z dłużnikiem, faktury VAT, dokumenty związane z transakcją, korespondencja w sprawie zwrotu środków oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające istnienie wierzytelności.

Przedawnienie

Przedawnienie stanowi istotny element procesu windykacyjnego, który wymaga uwagi i świadomego działania wierzyciela. Kluczowe jest prawidłowe ustalenie daty początkowej biegu terminu przedawnienia. W przypadku przedsiębiorców terminy przedawnienia zwykle wynoszą trzy lata, ale już dla umów sprzedaży może to być tylko 2 lata. W przypadku przedawnienia wierzyciel traci prawo do dochodzenia roszczeń, co oznacza, że dłużnik staje się zwolniony z obowiązku spłaty zaległej kwoty. Dlatego tak istotne jest skuteczne zarządzanie procesem windykacji należności i odzyskiwania długów. Należy pamiętać, że adwokat może podjąć działania, które przerwą bieg przedawnienia, na przykład poprzez złożenie pozwu sądowego.

Polubowne załatwienie sporu

Windykacja należności nie zawsze musi zakończyć się w sądzie. Czasami warto zastanowić się nad polubownymi sposobami załatwiania sporu tj. doprowadzenie do porozumienia lub ugody między wierzycielem i jego dłużnikiem albo określenie nowych terminów spłat długu. Często celem takiego działania jest minimalizacja stresu i kosztów dla klienta, przy jednoczesnym szybkim odzyskaniu środków.

Reprezentacja przed sądem

W sytuacjach, gdy niezbędne jest skierowanie sprawy do sądu, nasi adwokaci reprezentują Klienta z pełnym zaangażowaniem. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu windykacji należności i odzyskiwania długów, co pozwala nam skutecznie bronić interesów naszych Klientów przed sądem.

CO OFERUJEMY?

Nasz zespół stanowią adwokaci, doradcy podatkowi i doktorzy prawa finansowego, którzy na co dzień pomagają podejmować przedsiębiorcom kluczowe decyzje biznesowe.
Doradztwo w procesie sukcesji przedsiębiorstw obejmuje m.in.:

  • Analizę prawną / podatkową / księgową prowadzonej działalności
  • Przygotowanie koncepcji sukcesji
  • Wdrożenie przyjętych rozwiązań sukcesyjnych
  • Rejestrację fundacji i obsługę procesu wniesienia majątku
  • Przygotowanie spółki do sprzedaży

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00