Ceny transferowe Sosnowiec Katowice SN Kancelaria

Ceny transferowe

Rzeczy trudne wymagają tylko większej uwagi

Czas czytania: 2 min

WSTĘP: RZECZY TRUDNE WYMAGAJĄ TYLKO WIĘKSZEJ UWAGI

Rzeczy, które na pozór wydają się trudne wymagają od nas po prostu dostatecznie dużo uwagi. Realizacja projektów prawno-podatkowych jest jak sztuka balansowania kamieni. Liczy się dobry plan i nieustępliwość w kontaktach z organami podatkowymi.

DOKUMENTACJA PODATKOWA TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w zarządzaniu ryzykiem podatkowym, wynikającym z transakcji z podmiotami powiązanymi, analizę ryzyka obejmującego ceny transferowe oraz sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Organy skarbowe coraz częściej kontrolują, czy podatnicy dysponują prawidłową dokumentacją. Osobny serwis uruchomiony został również przez Ministerstwo Finansów.

CZYM SĄ CENY TRANSFEROWE I JAK PRZEBIEGA PROCES ICH USTALANIA

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorstwa zawierające transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, po przekroczeniu określonych progów, zobowiązane są do przygotowania dokumentacji cen transferowych. Doradztwo w zakresie dokumentacji cen transferowych ma na celu ograniczenie ryzyka podatkowego, związanego z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe stanowią ogromne wyzwanie dla podmiotów zobowiązanych. Podstawowym problemem jest ustalenie właściwej metodologii. Wybór metody wyceny transferu (tzw. ceny transferowe) powinien prowadzić zawsze do wyszukania wartości rynkowej dla danej transakcji. Dlatego też, przy wyborze metody ustalania cen transferowych, należy w pierwszej kolejności poddać analizie słabe i mocne strony dostępnych metod szacowania cen.

CO OFERUJEMY?

W ramach usług podatkowych z zakresu cen transferowych oferujemy:

  • Kompletne przygotowanie dokumentacji,
  • Aktualizację sytuacji rynkowej,
  • Analizę ryzyka,
  • Audyt przyjętych rozwiązań,
  • Opracowanie bezpiecznej polityki transferowej,
  • Doradztwo i reprezentację w postępowaniach podatkowych.

Opracowujemy dokumentację cen transferowych zarówno dla pojedynczych transakcji, jak i stałych umów transferowych pomiędzy spółkami powiązanymi. Nasze usługi są świadczone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb danego Klienta, ściśle dostosowane do jego uwarunkowań biznesowych i aktualnej sytuacji rynkowej.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00