Ulga B+R badania i rozwój Sosnowiec Katowice SN Kancelaria

Ulga B+R

Podejmujesz odważne decyzje?

Czas czytania: 4 min

WSTĘP: SKAKAĆ W NIEZNANE

Prowadzisz przedsiębiorstwo, zatrudniasz ludzi, dostarczasz jakość, a czujesz się jakbyś codziennie skakał na bungee? W tak szybko zmieniającej się rzeczywistości prawno-podatkowej prowadzenie firmy to po prostu ciągłe ryzyko. Podejmujesz odważne decyzje? Przyda Ci się ktoś, kto porządnie zabezpieczy linę, kiedy Ty będziesz kolejny raz skakać w nieznane.

CZYM JEST ULGA B+R?

Ulga B+R to preferencja podatkowa, obejmująca wydatki kwalifikowane na działalność badawczo-rozwojową, badania naukowe i prace rozwojowe. Ulga B+R pozwala na rozliczenie 100% wydatków na innowacje od kosztów uzyskania przychodu, a do tego 100% tego samego wydatku od obliczonej już podstawy opodatkowania. Ulga B+R obejmuje nie tylko zaawansowane projekty badawcze. Zasadniczo, może być stosowana do każdej prowadzonej regularnie działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Obejmuje bowiem działania rozwojowe, które służą podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, a zatem skierowane są do wewnątrz firmy. Warunkiem jest, by działalność badawczo-rozwojowa była systematyczna i miała na celu zwiększenie wewnętrznych zasobów wiedzy przedsiębiorstwa oraz wykorzystania ich do modyfikowani i tworzenia nowych usług i produktów.

DLA KOGO?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi B+R muszą prowadzić działalność badawczo rozwojową, zgodną z Ustawą z dnia 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.
Zasadniczo nie ma znaczenia czy podmiot, który chciałby skorzystać z preferencji oferowanych przez ulgę B+R jest dużym, średnim czy mikro przedsiębiorcą. O ulgę może się starać zarówno lider branży, jak i rozpoczynający swoją działalność startup, który pracuje nad:

 • Nową technologią produkcji,
 • Optymalizacją metod produkcji,
 • Tworzeniem nowych produktów,
 • Ulepszeniem istniejący produkt,
 • Optymalizacją procesów.

Co warte podkreślenia, w procesie ubiegania się o ulgę B+R nie mają znaczenia wyniki finansowe uzyskiwane z prowadzonej działalności. Dzięki temu ulga B+R może wspierać przedsiębiorców w procesie modyfikacji produktów, które mimo wdrożenia nie odniosły spodziewanego sukcesu.

WYDATKI ROZLICZANE ULGĄ B+R?

Przedsiębiorca, korzystający z ulgi B+R (na badania i rozwój) może odliczyć koszty kwalifikowane, do których należą:

 • Koszty zatrudnienia pracowników, pracujących na umowę o pracę, umowę zlecenie oraz umowę o dzieło, przy czym dotyczy to tej części wynagrodzenia, która odpowiada za czas poświęcony na działania B+R,
 • Nabycie materiałów i surowców, bezpośrednio wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R,
 • Zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych, wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy, przez jednostkę naukową, na potrzeby prowadzonej działalności B+R,
 • Koszt zakupu i wykorzystania aparatury naukowo-badawczej i sprzętu specjalistycznego, wykorzystywanego w działalności B+R,
 • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R,
 • Koszty wynikające z uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego.

CO OFERUJEMY?

Świadczymy całościową usługę wsparcia prawno-podatkowego na wszystkich etapach procesu ubiegania się o ulgę na badania i rozwój (B+R). Nasze doradztwo obejmuje:

 • Analizę działalności pod kątem możliwości skorzystania z ulgi B+R,
 • Wskazanie wydatków kwalifikowanych,
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu korzystania z ulgi,
 • Redagowanie umów pod analizę B+R,
 • Przygotowanie wniosku o interpretację podatkową w zakresie możliwości korzystania z ulgi B+R,
 • Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczenia ulgi,
 • Reprezentację przed organami administracji skarbowej w toku czynności sprawdzających, jak i kontroli podatkowej w związku ze zgłoszeniem ulgi.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00