Rodo

Audyt i wdrożenie

Czas czytania: 2 min

WSTĘP

Od 25 maja 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy działający na terenie Unii Europejskiej muszą stosować się do przepisów nowego unijnego rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Nowe regulacje nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków, które mają na celu dostosowanie działalności firmy do nowych wymagań ochrony danych osobowych. Adwokaci naszej Kancelarii pomagają przeprowadzić audyt dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, proponują wdrożenie niezbędnych rozwiązań wymaganych przez RODO oraz przygotowują konieczną dokumentację.

AUDYT

Audyt procedur ochrony danych osobowych pomaga sprawdzić w jakim stopniu przedsiębiorca realizuje wytyczne rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W ramach audytu analizujemy dokumentację i stosowane zabezpieczenia danych osobowych. Audyt zwierać może także propozycję konkretnych i koniecznych rozwiązań, pomagających chronić przetwarzane przez firmę dane osobowe.

DOKUMENTACJA

Pomagamy przygotować dokumentację przetwarzania danych osobowych dostosowaną do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Sporządzamy aneksy do umów z pracownikami i podwykonawcami, aktualizujemy wzory umów wykorzystywane w przyszłości. Przygotowujemy politykę ochrony danych i rejestr czynności przetwarzania, które pomagają nadzorować procedury przetwarzania danych w przedsiębiorstwie. Aktualizujemy także politykę prywatności i politykę cookies, które znajdują się na firmowej stronie internetowej.

W ramach wdrożenia prowadzimy także szkolenia dla pracowników i współpracowników przedsiębiorstw, przygotowując ich do pracy w myśl nowych przepisów i przyjętych przez firmę procedur. Szkolenia dla kadry pracowniczej są jednym z obowiązków przewidzianych unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

CO OFERUJEMY?

Nasz zespół stanowią adwokaci, doradcy podatkowi i doktorzy prawa finansowego, którzy na co dzień pomagają podejmować przedsiębiorcom kluczowe decyzje biznesowe.
Oferujemy m.in.:

  • Analizę prawną / podatkową / księgową prowadzonej działalności;
  • Dobór najkorzystniejszej struktury prowadzenia działalności;
  • Stworzenie optymalnej funkcjonalnie i podatkowo struktury przedsiębiorstwa.

Jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:00